Contact Us

P O Box 466, Sharon, MA 02067

Leadership Team - iaas.leadership@gmail.com
Cultural Team - iaas.culture@gmail.com
2011 - Organization Committee for Diwali Program

President - Sandhya Bommaraju

Vice-President - Surabhi Agnihotri

Venue, Custodian - Janaki Mohan, Sandhya Bommaraju

Insurance - Sandhya Bommaraju

Cultural - Vipra Bhasin, Raja Chilakamarri, Latha Raman

Host - Puneet Bhasin

MC - Aditya Puttigampala, Aanupama Singh, Havisha Gadepalli, Jay Sharma, Natasha Bhasin, Sruti Parvataneni, Varuna Nangia, Vineeta Nangia, Vivek Nangia

MC Coach - Nita Desai

Teachers - Hamida Merchant, Lakshmi Jay, Latha Raman, Mangai Raghavan, Monisha Prakash, Paresh Motiwala, Shilpa Thacker, Shyamala Vaithyanathan, Sushmitha Reddy, Veena Teli, Vipra Bhasin

Namaste - Bindu Wadhwa, Ashita Parikh, Mridula Satyamurti

Food - Jyotsana Goel, Srikanth Nalatwad, Suma Kaveti, Surajit Roy-Chowdhury

Ticketing - Bindhu Wadhwa

Trophies - Raja Chilakamarri

Audio/Light - Raghavan Srinivasa, Dipesh Patel, Prateek Paul

DJ - Jagadesh Bommaraju

Video - Jagadesh Bommaraju

Slide Show - Jagadesh Bommaraju, Sreya Bommaraju

Fund Raising - Jagadesh Bommaraju, Sandhya Bommaraju, Deepak Sanan, Navin Patel, Shirish Agnihotri, Janaki Mohan, Prateek Paul

Media - Bindu Wadhwa

Stage Management - Divya Chinvar, Janaki Mohan, Lakshmi Murugu, Mridula Stya Murti

Auditorium Management - Aarthi Raghavan, Arun Chaudhari, Aruna Sreeram, Lakshmi Jayraman, Ravi Kacker, Sangeeta Sudhakar, Sathiya Prakash, Sheetal Mahendraker, Sridevi Kareddy

Finale Song - Deepak Wadhwa

Decoration - Anisha kacker, Ganesh Raman, Geeta Jakkaraju, Jagadesh Bommaraju, Kalpana Kaveti, Kumareshan Doraiswamy, Lalitha Chilakamarri, Madhumita Roy-Chowdhury, Murugusundaram Swaminathan, Mythili Eadara, Prabhakar Ramakrishnan, Raghavan Ramadorai, Madhavaram Raghunathan, Rohini Neti, Rohini Sundar, Rupal Patel, Sonali Patel, Srujana Nekkanti, Sudha Kuchibotla, Suma Kaveti, Uma Gorantle, Vasanthi Vemparala, Senthil Ramachandran, Siva Kumar, Venu Eadara, Raji Nekkalapudi, Kalpana Polu, Savita Konda

Reception - Bhavana Motiwala, Lini Bhatia, Manjari Nandi, Reema Chandra, Rohini Sundar, Snadhya Beldona, Seema Dixit, Sudha Kuchibotla

Wrap Up - Ganesh Raman, Jagadesh Bommaraju, Janaki Mohan, Kumaeshan Doraiswamy, Mangai Raghavan, Murugusundaram Swaminathan, Prabhakar Ramakrishnan, Prakash Satyamurthy, Raghavan Ramadorai, Madhuvaram Raghunathan, Sandhya Bommaraju, Senthil Kumar, Shirish Agnihotri, Siva Kumar, Surabhi Agnihotri, Usha Manohar

DVD Sales - Arathi Raghavan, Sandhya Bommaraju, Sathiya Prakash, Surabhi Agnihotri